E N S E N Y A M E N T

NOVETAT I DESTACAT  

ESCENOGRAFIES  

RENOVACIÓ I CONSTRUCCIÓ  
DE
TEATRES  

ESPECTACLES MULTIMÈDIA  

EXPOSICIONS  

ESCULTURA  

ENSENYAMENT I TRADUCCIÓ  

PERFORMANCE  

 

1997-2000 INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA. Terrassa. Edifici teatral; curs per l'Escola superior de tècnics de l'espectacle.

1997 UPC I L'INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA. Terrassa. Resistència de materials; curs pilot de l'escola superior de tècnics de l'espectacle.

1995-96 INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA. Barcelona. Assessorament en la preparació del currículum per a la formació de tècnics en les arts escèniques.

1988-89 SIAST. Prince Albert, Canadà. Consell d'assessors per l'escola superior d'arts decoratives.